Wszędzie, gdzie prowadzone ma być mieszanie płynów w zbiornikach indywidualnie projektowanych do zadanego procesu, VISCO JET® może zaproponować efektywny system mieszania, oparty na wirujących stożkach wprowadzających dynamiczny ruch cząstek produktu w całej objętości.
Najczęściej są to mieszadła z napędem elektrycznym, instalowane pionowo w osi zbiornika. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość montażu niecentrycznie, z wałem ustawionym pionowo lub pod kątem.
Wirnik umocowany na końcu wału jest blisko dna, co zapewnia intensywne mieszanie w tym rejonie, gdzie, w innym wypadku, mogą pojawiać się problemy z sedymentacją produktu. Jednocześnie wirnik VISCO JET® stabilizuje końcówkę wału w czasie wirowania, co pozwala na zrezygnowanie z łożysk dennych, czy pośrednich, niezbędnych przy długich wałach w konstrukcjach konkurencyjnych.
Wirniki mogą być dzielone, co upraszcza ich wprowadzanie do wnętrza zbiornika i ułatwia montaż.

Turbulencje generowane przez wirnik są tak intensywne, że VISCO JET® zaleca zrezygnowanie z łamaczy wirów stosowanych w innych rozwiązaniach.

Mieszadła VISCO JET® mogą być zaprojektowane do pracy w strefach ATEX. Specjalne do tego wymagania, ruchowe, uszczelnienie wału będzie zintegrowane z kołnierzem pośrednim napędu do osadzenia na kołnierzu zbiornika.
Podobne rozwiązanie VISCO JET® proponuje dla każdego mieszadła VJ500. Z uwagi na niskie obroty wału, w wielu przypadkach, nie ma potrzeby stosowania drogich rozwiązań z uszczelnieniami mechanicznymi. Te będą proponowane do najtrudniejszych procesów, gdzie występują wysokie temperatury i ciśnienia, gdzie pojawią się szczególne wymagania szczelności.

Standardowo, VISCO JET® stosuje stale 316 w projektowaniu wirników i wałów. Możliwe jest też użycie materiałów wskazanych przez inwestora.
Na życzenie powierzchnia elementów stalowych może być dostosowana do wymogów przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego.