Technologia mieszania VISCO JET®

Bez wątpienia dowodzi ona, że skuteczne mieszanie nie zależy od prędkości obrotowej mieszania, ale od techniki. Jej szczególna siła leży w specjalnej geometrii stożkowych elementów mieszających. Ze swoimi wymyślnie zaprojektowanymi przestrzennymi i kątowymi zależnościami, mieszadło VISCO JET® daje pewność optymalnego procesu wymieszania w relatywnie krótkim czasie, nawet przy niskich prędkościach obrotowych.
W tym wypadku oferujemy wolnoobrotowe mieszanie skutkujące polepszeniem wymieszania – oto zasada, na której oparta jest praca mieszadła VISCO JET®.
Wolnoobrotowe mieszanie jest szczególnie przyjazne dla produktu i dokładnie homogenizuje prawie każde płynne medium w szerokim zakresie lepkości; od roztworów wodnych po pasty. Technologia VISCO JET® jest stosowana w wielu dziedzinach przemysłu.
Jest elastyczna w zastosowaniu, zmniejsza koszty produkcji i gwarantuje najwyższej jakości rezultaty.

Powód….
Przyśpieszony laminarny przepływ na wylocie stożka i odwrotna turbulencja wywołana przez dynamiczne ciśnienie na wlocie stożka współdziałają w czasie obrotu mieszadła powodując dynamiczny ruch cząstek w całej objętości produktu 

… i efekt 

Wyjątkowo przyjazny produktowi i wysoce sprawny proces mieszania z niewielką ilością wydatkowanej energii. Technologia ta szczególnie zalecana jest do zbiorników o wielkich pojemnościach, oraz tam, gdzie pojawiają się problemy z wymieszaniem w narożach.

Korzyści
Krótki czas mieszania
Stożkowe elementy mieszające generują wiry o dużym momencie obrotowym. To, na 'zasadzie dyszy’ skutkuje dodatkowym przyspieszeniem ruchu cząstek produktu.


Nie sprzyja zaciąganiu powietrza
Podczas procesu mieszania powietrze nie jest zaciągane. W czasie przerywanej operacji i przy zredukowanych prędkościach obrotowych, ilość powietrza w produkcie może być zmniejszona.


Nie występuje pienienie
Niska prędkość obrotowa i niezaciąganie powietrza oznacza, że nie pojawia się pienienie.

Korzyści
Nie występuje podgrzewanie
Z powodu niskich prędkości obrotowych i krótkiego czasu mieszania nie obserwuje się znaczącego podgrzewania mieszanego medium. 


Przyjazny produktowi 
Zasada dynamicznego ciśnienia, w której medium przechodzi przez elementy mieszające mieszadła daje pewność mieszania przyjaznego produktowi. 


Oszczędności energii 
W większości aplikacji technologia mieszania VISCO JET® zużywa wyraźnie mniej energii użytej w tradycyjnych systemach mieszających.

Korzyści
Jeden do wszystkiego
W odróżnieniu od tradycyjnych systemów, które mogą być całkowicie różne w zależności od aplikacji, opatentowana technologia VISCO JET® może być zastosowana jedna i taka sama do wielu procesów mieszania płynów.


Liczba poziomów i dodatkowy osprzęt
Dynamiczne, wolnoobrotowe mieszanie VISCO JET® najczęściej nie wymaga osprzętu zbiornika takiego jak: łożyska prowadzące wał, hamulce, łożyska oporowe, przegrody, łamacze wirów.
Więcej, najczęściej jeden wirnik umieszczony przy dnie zbiornika wystarcza nawet w przypadku wielkich zbiorników.
Jest to szczególna korzyść dla zastosowań z wysokim wymaganiem czystości i sterylności.

Korzyści
Lekka konstrukcja
Niskie obciążenie napędu i siły promieniowe na elementach mieszających dają w efekcie znacząco mniejsze momenty obciążające, co w rezultacie prowadzi do mniejszych wymiarów napędu i wału mieszadła.


Łożyska/oprawy łożyskowe
Najczęściej nie ma potrzeby stosowania dodatkowych łożysk czy opraw łożyskowych w systemach VISCO JET®. W takim razie nie ma dodatkowych potencjalnych źródeł zapłonu, zanieczyszczeń, uszkodzeń w tym obszarze.

Zastosowanie w produkcji

Olejów i mydeł
Farb i lakierów
Farmaceutyków
Słodyczy
Mleka i wyrobów mlecznych
Żeli i past
Tynków

Papieru
Kosmetyków
Napojów
Ceramiki
Chemikaliów
Środków czystości
Emulsji

Wysoka jakość mieszania technologii VISCO JET® jest stosowana do całej gamy produktów i całkowicie niezależna od typu i kształtu użytego zbiornika. Tak więc nie ma znaczenia, czy zbiornik stoi, czy leży, czy jest okrągły, czy o przekroju prostokątnym. W każdym przypadku system mieszania VISCO JET® daje doskonałe rezultaty.

Różne wersje elementów mieszających VISCO JET®
Elementy mieszające systemu VISCO JET® mogą mieć różne różne rozmiary i występować w różnych wersjach. Dobierane są indywidualnie do gabarytów zbiornika, procesu mieszania i parametrów produktu.
Uniwersalne ścięte stożki z pełnymi ściankami oferujemy do mediów płynnych o niskich i średnich lepkościach.
Spiralne stożki proponujemy do produktów o wysokich lepkościach.
Wirnik Crack świetnie spisuje się w tworzeniu dyspersji, emulsji, mieszaniu produktów z dużą zawartością cząstek stałych, wszędzie, gdzie potrzebne są wysokie siły ścinające.
Cue, nowość w ofercie, wirnik kulkowy zaproponujemy do mieszania wyjątkowo delikatnego

Sterowanie do mieszadeł VISCO JET®
W większości przypadków możliwe jest spełnienie oczekiwań użytkownika co do kompletnego systemu mieszania wraz ze sterowaniem.
VISCO JET® oferuje szafy sterownicze do swoich systemów mieszania w pojemnikach, zbiornikach stacjonarnych, cysternach, wolnostojących, do układów laboratoryjnych.
Układ sterowania jest zoptymalizowany dla zastosowanej technologii VISCO JET® i potrzeb użytkownika.
Obejmuje zarówno sterowanie w warunkach zagrożenia wybuchem, jak i w atmosferach obojętnych

Uszczelnienia 

Stosowane są skuteczne uszczelnienia ruchowe różnych typów, zintegrowane z kołnierzem montażowym. Regulacje ATEX pozwalają na zastosowanie uszczelnień z prędkością obrotową wału poniżej 1m/s w obszarze uszczelnienia. Mieszadło mechaniczne VISCO JET® zawsze pracuje wyraźnie poniżej tej prędkości.