Przykłady użycia technologii mieszania VISCO JET® opartej na intensywnym pobudzaniu produktu do ruchu w całej objętości przy użyciu elementów mieszających w kształcie ściętych stożków.